STALL KÄLLEVIK 

Nordsvenska Brukshästar

       ...som våra nordsvenskar tillhör   

stostammen

     

 

 

Det är intressant att veta hur stostammen som stona kommer ur, ser ut och har utvecklats genom åren.

Den stostam som våra ston kommer ur är från början ifrån Norge, men kom in i Sverige med stoet Varda 14444, och det är där jag börjar följa den fram till idag.

Uppgifterna har jag hämtat i stamböckerna.

 

Varda 14444

född 1949 hos Amund Röhne, Stange i Norge. 

e.Vard N. 1732 u. Turisokka N. 19618

Svartbrun vthff    155-207-37,5-8,1 cm

Prem B "Djup, långa linjer."

Ägare vid stambokföringen var Martin Mossberg, Kälbrotorp, Eskilstuna.

 

1954: sto sv stj, vtbff e. Rönbu N. 1770 = Vardy 16070

1956: sto br e. Bro 1417

1957: ht fx stj, vtbff e. Bro 1417

1959: ht svbr e. Höge 1500

 

Vardy 16070

född 1954 hos Martin Mossberg, Eskilstuna

e. Rönbu N. 1770 u. Varda 14444

Svart stj, snp, vtbff    157-203-37-8,2 cm

Prem B "God rastyp, rent skelett, djup fram."

Ägare vi stbf var B. Hultgren, Saltskog, Södertälje.

 

1958: sto sv vthbf e. Bro 1417 = Isa 17828

1960: sto br bls e. Sund 1506 = Pia 18570

1961: ht svbr stj e. Sund 1506

1962 sto sv e. Sund 1506

 

Isa 17828

född 1958 hos äg B. Hultgren, Södertälje

e. Bro 1417 u. Vardy 16070

Svart vthbf     153-197-35-7,8 cm

Prem B "Djup, ordinär typ."

Ägare vid stbf var B. Hultgren, Saltskog, Södertälje.

 

1962: sto mbr e. Sund 1506 = Trollet 19469

1963: ht mbr snp e. Tromb 1573

1964: sto ljbr bls, vtul, 3 vtff e. Tromb 1573 = Isabell 19384

1965: sto ljbr bls, vtbff e. Tromb 1573

 

Isabell 19384

född 1964 hos äg B. Hultgren, Nyköping

e. Tromb 1573 u. Isa 17828

Brun bls, 3 vtff   152-196-31-7,6 cm

Prem B "God typ, harmonisk, bra benad, rörlig, mycket gott lynne."

Ägare vid stbf var Björn Hultgren, Hofra Gård, Nyköping.

 

1968: ht br stj, snp e. Ingeman 1534

1970: sto ljbr e. Hallvin 1631 = Bessy 19821

1971: sto br e. Unvin 1617 = Blondie 19909

1972: ht mbr e. Kerrim 1599

1973: ht mbr vthbf e. Kerrim 1599

1974: sto br e. Kerrim 1599

 

Blondie 19909

född 1971 hos Karl-Erik Saltskog, Nyköping

e. Unvin 1617 u. Isabell 19384

Mörkbrun bls, vtul, vtbff    156-197-32-7,8 cm

Prem B "Utmärkt typ, något rakställd i hasen, torr, rörlig."

Ägare vid stbf var Jan Nilsson, Hässleholm.

 

1975: ht fx bls e. Lurifax 1600

1977: ht fx bls, snp e. Lurifax 1600

1978: sto mbr e. Kerrim 1599

1979: sto ljbr bls e. Lurifax 1600 = Pärla 21179

1982: sto br e. Brimon 1659 = Blenda 21390

1983: ht e. Brimon 1659 (såld till Wången "Jörn")

 

                          

                  

 

Pärla 21179

född 1979 hos Jan Nilsson, Osby

e. Lurifax 1600 u. Blondie 19909

Brun bls, vtvbf    157-202-35-7,5 cm

Prem B "God resning, god fölstomodell, grovbent, stora, torra ledgångar, gott lynne."

Ägare vid stbf var Wiktoria Lindqvist, Moheda

 

1984: ht ljbr bls e. Rollo 1638

1988: ht br bls, vtul, 3 vtff e. Banér 1702

1990: ht br e. Banér 1702

1991: ht gbr bls vtbff e. Banér 1702

1993: sto mgbr stjne, nsbls, vthbf e. Banér 1702 = Pärla II 22578

1994: sto gbr bls, vtvbf e. Banér 1702 = Blondie 22564

1995: sto br bls, vtul, vtbff e. Pollux 1803

1997: sto gbr bls, 4 vtff e. Banér 1702 = Bork-Isa 22791 

        

                 

Blondie 19909

 

 

Pärla 21179

 

 

Pärla II 22578

 

 

Polly 23005

 

 

Lysbläsa 23287

 

 

 

                   

 

 

 

                                     

                   

Nordsvensken, hästen i tiden och för framtiden

 

 

 

 

De brandgula namnen tillhör ston i andra grenar av stostammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia 18570, mbr bls

153-196-33,5-7,8

"Typisk bål, stark överlinje, ngt gracil i underredet, hastrång, lätta rörelser, goda köregenskaper."

-64 sto mbr e. Sund 1506.

Där slutar den grenen.

 

Trollet 19469, mbr

154-203-33-7,8

"Jämn exteriör, goda rörelser."

-69 ht br e. Irman 1545.

Där slutar den grenen.

 

 

 

 

 

 

 

Bessy 19821, mbr vthbf

154-206-35-8,2

"God rastyp, grovbent, rörlig, mycket gott lynne."

-74 ht fx e. Tank 1646.

Där slutar den grenen.

 

 

 

 

 

 

 

Blenda 21390, mbr bls, vtvbf

151-190-34-8,1

"God fölstomodell, djup bål, bred i bröstet, väl avsatta loklägen, väl inskenad fram och bak, goda rörelser."

-87 sto br e. Une 1755 =Unette 21866 (går ej vidare)

-92 sto mbr stj e. Aron 1793 = Tindra 22793 (har -05 ett stoföl  br vhip e. Rolex 1937)

 

 

 

De gröna namnen är ston som är födda här, men sedan flyttat och bildat egna grenar av stostammen.

 

Foto:Malin Gustafsson

 

Blondie 22564, gbr bls, vtvbf

152-183-34-7,9

"God rastyp, djup bål, brant bog, nöjaktigt korrekt, kort skritt, taktmässig trav."

-00 sto gbr e. Fjell-Jo 1724 = Blända 23131 (har -06 ett stoföl mbr stj, snp e. Ellabron 1934)

-04 sto gbr e. Viking 1947

 

Bork-Isa 22791, gbr bls, vtul, 4 vtff

150-188-32-7,6

"Rastypisk. Vackert huvud, välansatt hals, sluttande kors. Gracil, rättställd. Vägvinnande rörelser."

-04 sto ljfx gmg bls, vtul, 4 vtff e. Silfvers Oktav 1862 = Isälva stbf 08

-07 sto ljgbr bls, vtul, vtvfrf, vtbff e. Eskil 1919

 

Isälva